Copyright © FENIX Studio Reklamy & Fotografii
strona główna strona główna
do pobrania do pobrania
oferta oferta
kontakt kontakt
CORR-STAL jest reaktywną farbą podkładową przeznaczoną do zabezpieczenia przed korozją powierzchni stalowych. może być stosowana również tam, gdzie dokładne oczyszczenie jest utrudnione lub niemożliwe dzięki chemicznemu reagowaniu ze stalą i rdzą. takie rozwiązanie powoduje długotrwałą ochronę podłoża i znalazło zastosowanie w okrętownictwie podczas remontów statków. powłoki corr-stal charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, dużą elastycznością, dobrą twardością i odpornością na uderzenia oraz inne uszkodzenia mechaniczne, działanie zmiennej temperatury oraz okresowe działanie roztworu chlorku sodowego. Podkład  zaleca się do czasowej ochrony urządzeń, konstrukcji   stalowych i żeliwnych, a także do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych, aluminium, duraluminium i powierzchni cynkowych w środowiskach wiejskich, miejskich i przemysłowych o średnim narażeniu korozyjnym.
czas schnięcia (20°C): stopień 1 - 30 min, stopień 6 - 24h
grubość powłoki 40 um
grubość warstwy 90 um
wydajność przy jednej powłoce do 8 m²/l
wymagana liczba warstw 1-2
nakładanie powłoki nawierzchniowej po 24h (20°C)
OPIS PRODUKTU

CORR CLEAN jest preparatem myjąco odtłuszczającym na bazie bezpiecznych składników, środków powierzchniowo czynnych, zwilżających  oraz wody. Specjalna formuła  umożliwia usuwanie z powierzchni przed malowaniem tłuszczy, sadzy osadów mineralnych, oraz zanieczyszczeń przemysłowych. Cząstki usuniętych zabrudzeń tworzą zawiesinę z wodą, co pozwala skutecznie je usunąć. CORR CLEAN zawiera naturalne środki rozpuszczające, dzięki czemu zapewnia dużą skuteczność mycia elementów przy jednoczesnym mniejszym zużyciu produktu. Jest produktem nietoksycznym,  niepalnym i nie zawiera związków zasadowych.

TYPOWE ZASTOSOWANIE
Przeznaczony jest do odtłuszczania powierzchni ocynkowanych, stalowych, szorstkiego aluminium, miedzi i stali nierdzewnej, oraz innych trudno zmywalnych zabrudzeń. Nie jest agresywny w stosunku do czyszczonych powierzchni i przy rozcieńczeniach powyżej 1:40  nie wymaga spłukiwania. CORR CLEAN może być stosowany ręcznie, za pomocą rozpylaczy ciśnieniowych, myjek parowych i ciśnieniowych, automatów do mycia zimno i gorąco ( do 70°C ).

SPOSÓB STOSOWANIA
Proporcje mieszania z wodą zależne są od stopnia zabrudzenia powierzchni. Przy silnych zabrudzeniach należy stosować mieszaninę w stosunku od 1:10 do 1:20, a przy powierzchniach średnio/słabo zabrudzonych preparat połączyć z wodą  w proporcji 1:30 do 1:40. CORR CLEAN może być  stosowany również do mycia  powierzchni betonowych zabrudzonych tłuszczami w stosunku 1:4. Podwyższona temperatura preparatu zwiększa skuteczność mytych elementów.CORR CLEAN RTU to specjalistyczny preparat stanowiący mieszaninę odpowiednio dobranych, niezwykle silnych i efektywnie działających rozpuszczalników w połączeniu z nową generacja środków powierzchniowo czynnych i wody. Dzięki temu produkt jest nietoksyczny i niepalny, bardzo bezpieczny w stosowaniu a działa jak rozpuszczalnik węglowodorowy.  Specjalna formuła  umożliwia usuwanie z powierzchni przed malowaniem tłuszczy, sadzy osadów mineralnych, oraz zanieczyszczeń przemysłowych. Cząstki usuniętych zabrudzeń tworzą zawiesinę  z wodą, co pozwala skutecznie je usunąć.
TYPOWE ZASTOSOWANIE
Przeznaczony jest do odtłuszczania powierzchni ocynkowanych, stalowych, szorstkiego aluminium, miedzi i stali nierdzewnej, oraz innych trudno zmywalnych zabrudzeń. Nie jest agresywnyw stosunku do czyszczonych powierzchni i nie wymaga spłukiwania. CORR CLEAN RTU jest doskonałym zamiennikiem dla benzyny ekstrakcyjnej i innych preparatów węglowodorowych.
SPOSÓB STOSOWANIA
CORR CLEAN RTU nanosić bezpośrednio na zatłuszczone  miejsca. Dzięki poręcznemu opakowaniu aplikacja jest prosta i przenosi produkt bezpośrednio na  powierzchnię. W przypadku miejsc  mocno zatłuszczonych i zabrudzonych  odczekać kilka minut w celu lepszej penetracji, następnie miejsce dokładnie wytrzeć czyściwem, a resztki płynu odparowują pozostawiając powierzchnię czystą i suchą.